ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 32

akr94glamour.com

"Georgette Jacquard Weave Saree with Zari Panels & Heavy Jhumkas - Blooming Georgette Blouse with 3-D Embroidery"

"Georgette Jacquard Weave Saree with Zari Panels & Heavy Jhumkas - Blooming Georgette Blouse with 3-D Embroidery"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Experience timeless elegance with our Georgette Saree, adorned with exquisite details that capture the essence of tradition and sophistication:

  • Zari Panel Jacquard Weaving: Intricately woven zari panels add a touch of opulence to this saree, elevating your ensemble with classic charm.

  • Heavy Jhumkas on Pallu: Delicately crafted jhumkas adorn the pallu, cascading gracefully with every movement, infusing your look with grace and allure.

  • Contrast Blouse with Matching Jhumkas: The contrast blouse complements the saree beautifully, featuring blooming georgette fabric and intricate 3-D embroidered floral designs with heavy sequence work, perfectly matched with the jhumkas for a cohesive and stunning ensemble.

  • Premium Georgette Fabric: Crafted from premium georgette fabric, our saree drapes luxuriously and offers a lightweight, breathable feel, ensuring comfort without compromising on style.

  • Length and Dimensions: Saree length measures 5.5 meters, providing ample fabric for graceful draping, while the blouse fabric extends 0.80 meters, allowing for customization and a perfect fit.

Elevate your ethnic wardrobe with this enchanting ensemble, perfect for special occasions, celebrations, and cultural festivities.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ