ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 43

akr94glamour.com

"Georgette Elegance: Festive Pedding Print Saree with Digital Print Blouse - Budget-Friendly and Stylish!"

"Georgette Elegance: Festive Pedding Print Saree with Digital Print Blouse - Budget-Friendly and Stylish!"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,949.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,949.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌟 Get Festival-Ready with Our Chic Georgette Saree Ensemble! 🌟

Fabric:

 • Saree: Luxurious Georgette (5.5 meters)

 • Blouse: Heavy Japan Satin (1 meter, Unstitched)

🎨 Pattern:

 • Saree: Embrace elegance with a pedding print that features exquisite fur weaving and playful tassels in the pallu.

 • Blouse: Stand out in a digitally printed blouse that perfectly complements the saree's aesthetic.

🌈 Key Features:

 • Budget-Friendly: Elevate your style without breaking the bank.

 • Comfortable Georgette: Drapes beautifully, offering both comfort and grace.

 • Versatile Design: Perfect for the upcoming festival season or any special occasion.

 • Customizable Blouse: The 1-meter Heavy Japan Satin blouse comes unstitched, allowing you to tailor it to your unique style.

Why Choose Our Saree:

 • Stylish Details: Pedding print and fur weaving add a touch of sophistication.

 • Tassel Elegance: Tassels on the pallu enhance the saree's overall charm.

 • Digital Print Blouse: Modern and on-trend, making you stand out in the crowd.

🎁 Perfect Gift: Surprise your loved ones with this budget-friendly yet stylish saree, a thoughtful and fashionable gift for the festival season.

🛍️ Shop with Confidence:

 • Quality Assurance: Crafted from high-quality Georgette and Heavy Japan Satin.

 • Easy to Style: Pair it with your favorite accessories for a complete look.

🌟 Don't miss out on this festive fashion essential! Add to your cart now and make a style statement this season! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ