ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Fully Stitched Kurta Pant Set with Dupatta - Comfortable Fit"

"Fully Stitched Kurta Pant Set with Dupatta - Comfortable Fit"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌸Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/lA9Mzukcly4

Introducing our exquisite 3-Piece Kurta Set with Dupatta, designed to elevate your style quotient effortlessly. Crafted with precision and attention to detail, this ensemble promises comfort and elegance in every stitch.

👗 Top Wear Kurta Fabric: Luxurious Modal Viscose Silk for a graceful drape and a touch of opulence.

👉🏻 Style: Embrace the classic charm of the Straight cut, a timeless silhouette that flatters every body type.

👉🏻 Work: Hand Work detailing adds an artisanal touch, creating a unique and sophisticated look.

🎨 Colors: Choose from a range of elegant shades, with Grey exuding an understated yet refined appeal.

🪡 Stitched: Fully stitched for your convenience, ensuring a comfortable fit that complements your natural grace.

👗 Top Length: A flattering 44 inches, striking the perfect balance between tradition and modernity.

🧣 Dupatta Fabric: Luxe Viscose Modal Silk that drapes beautifully, adding a touch of regality to your ensemble.

👉🏻 Dupatta Length: 2.15 meters of sheer elegance to enhance the overall look.

👖 Bottom Wear Pant Fabric: Modal Viscose for a blend of comfort and style that you'll love.

👉🏻 Stitch: Fully Stitched with an elastic closure, accommodating up to a 40-inch waist size with ease.

👖 Bottom Length: A versatile 37 inches, striking the perfect balance between grace and modernity.

👉🏻 Size: Available in M(38), L(40), XL(42), and XXL(44) for a personalized fit.

🫠 QUALITY IS OUR PRIORITY: Each piece is crafted with meticulous attention to quality, ensuring you receive nothing but the finest.

Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite Kurta Set with Dupatta. Experience the perfect blend of tradition and contemporary style. Order yours now and step out in confidence!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ