ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Floral Georgette Saree with Bandhani Printed Blouse: Elegance Redefined"

"Floral Georgette Saree with Bandhani Printed Blouse: Elegance Redefined"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

🌷 Elevate your elegance with our latest addition - the Floral Georgette Saree with Bandhani Printed Blouse. 🌷

🌸 Exquisite Saree Fabric: Crafted from soft georgette, this saree promises a luxurious drape and effortless grace. 🌸

🎨 Mesmerizing Pattern: Delight in the all-over floral prints adorned with intricate Aari mirror work and aarco borders, adding a touch of traditional charm to contemporary elegance. 🎨

🌷 Dazzling Blouse: The accompanying blouse is fashioned from soft georgette, perfectly complementing the saree's allure. 🌷

🌟 Bandhani Jute Silk Blouse: Designed with precision, the blouse features captivating bandhani prints on rich jute silk, ensuring a seamless match with the saree. 🌟

📏 Perfect Proportions: The saree spans 5.5 meters, offering ample fabric for graceful draping, while the blouse comes in a 1-meter unstitched length, allowing for customized tailoring to suit your unique style. 📏

💐 Symbolic Features: Embrace timeless beauty with every detail – from the symbolic floral motifs representing grace and renewal to the mirror work symbolizing reflection and radiance. 💐 

🛍️ Shop with Confidence: Add this masterpiece to your collection and let its exquisite craftsmanship and symbolic significance enhance your wardrobe with unmatched elegance and sophistication. 🛍️

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ