ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 16

akr94glamour.com

Floral Elegance: Pandora Georgette Saree with Multicolour Prints

Floral Elegance: Pandora Georgette Saree with Multicolour Prints

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

🌺 Pandora Georgette Saree

Elevate your style with our exquisite Pandora Georgette Saree, a perfect blend of tradition and contemporary flair.

  • Saree Fabric: Soft georgette fabric with a generous length of 5.5 meters, ensuring a graceful drape. The fabric features a dark ground adorned with vibrant multicolour floral prints.

  • Pattern: Embrace the beauty of our saree, showcasing a stunning interplay of dark hues and lively floral motifs. The saree is a masterpiece with a perfectly matched tye and dye border, adding a touch of sophistication.

  • Blouse: The ensemble includes a running georgette blouse attached at the end of the saree, providing a seamless and stylish complement to the overall look. The blouse fabric measures 0.80 meters.

  • Full Length Saree: Enjoy the luxury of a full-length saree, measuring 6.30 meters in total. This length includes both the saree and the attached blouse, ensuring a complete and elegant ensemble.

Indulge in the allure of the Pandora Georgette Saree, a versatile choice for special occasions or cultural celebrations. Revel in the comfort of soft georgette while making a bold fashion statement with its captivating floral prints. Order now and grace any event with your timeless charm! 🌺

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ