ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Faux Georgette Lehenga Choli Set: Trending Designer Collection with Heavy Sequence Embroidery – Perfect for Festivals and Celebrations!"

"Faux Georgette Lehenga Choli Set: Trending Designer Collection with Heavy Sequence Embroidery – Perfect for Festivals and Celebrations!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size

Introducing our Trending Most Popular Designer Collection Faux Georgette Heavy Sequence Embroidery Work Lehenga Choli Set – a masterpiece that seamlessly combines elegance and craftsmanship. Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite ensemble that promises to make heads turn at any occasion.

Lehenga Detail:

 • Fabric: Luxurious Faux Georgette

 • Flair: Mesmerizing 3 meters for a graceful flow

 • Work: Intricate 3mm Sequence Embroidery for a touch of opulence

 • Inner: Comfortable micro fabric

 • Stitching: Semi-stitched, providing flexibility

 • Size: Fits up to 44”, Length: 42”

Choli Detail:

 • Fabric: High-quality Faux Georgette

 • Work: Detailed 3mm Sequence Embroidery with Moti lace accents

 • Stitching: Un-Stitched 1 Meter for customization

 • Size: Fits up to 44”

Dupatta Detail:

 • Fabric: Elegant Butterfly Net Dupatta (2.2mtr)

 • Work: Stunning 3mm Sequence Embroidery for a sophisticated finish

Weight: A substantial 900gm, ensuring a luxurious feel

This enchanting ensemble is not just a dress; it's a statement. The meticulous embroidery work and carefully chosen fabrics showcase the dedication to quality and style. Whether it's a wedding, festive celebration, or any special event, this Lehenga Choli set is your go-to choice for a glamorous and graceful look.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ