ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Faux Blooming Sequins Zari Lehenga Choli Set - 2024 Collection | Ethnic Elegance"

"Faux Blooming Sequins Zari Lehenga Choli Set - 2024 Collection | Ethnic Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 18,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 7,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli (Blouse) Size (Unstitched)

💃🏼 Elevate your ethnic ensemble with our exquisite Lehenga Choli Collection for 2024! 🪭

👗 Lehenga:

 • Luxurious faux blooming fabric adorned with heavy sequins Zari embroidery and intricate lace patta detailing.

 • Length: 42 inches, Waist: 42 inches

 • Inner lining crafted from comfortable cotton material.

 • Impressive 3.5-meter flair for graceful twirls. 

 • Convenient zip closure with dori latkan for added charm.

 • Expertly stitched with canvas and can-can for a flawless silhouette. 

👚 Blouse:

 • Unleash your creativity with the unstitched blouse piece.

 • Embellished with faux blooming fabric, sequins, and Zari embroidery.

 • Length: 1 meter, offering ample fabric for personalized tailoring.

🧣 Dupatta:

 • Complete your ensemble with a stunning dupatta featuring faux blooming fabric, sequins, Zari embroidery, and delicate lace patta.

 • Length: 2.25 meters, providing elegance and versatility.

📦 Weight: 1.800 KG

Indulge in the epitome of ethnic elegance with our Designer Lehenga Choli Collection. Perfect for weddings, bridesmaids, and special occasions. Shop now and embrace timeless beauty! ✨

#lehengacholi #Designerlehengacholi #Semistitch #lehengadesigns #Lehengacholionline #Lehengacholiset #Lehengacholisurat #Lehenga #Ethniclove #Lwlehenga #Marriagecollections #bridesmaid #sequins #dseigner #lehengacholi

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ