ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

"Exquisite Pure Jimmy Choo Saree with Intricate Embellishments and Stitched Blouse Set"

"Exquisite Pure Jimmy Choo Saree with Intricate Embellishments and Stitched Blouse Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Pure Jimmy Choo Saree, crafted to perfection with 5.5 meters of luxurious fabric. Each intricate detail of this saree exudes opulence and sophistication.

  • Pure Jimmy Choo Fabric: Immerse yourself in luxury with this high-quality fabric, known for its rich texture and elegant drape.

  • Heavy Embellishments: Adorned with elaborate embellishments, this saree exudes grandeur and charm, perfect for special occasions and celebrations. 

  • Piping Detailing: Delicately finished with piping along the edges, adding a touch of finesse to the overall look.

  • Tone-to-Tone Jhumka: Intricately designed jhumka motifs complement the saree, enhancing its beauty and allure.

Complete your ensemble with our Jimmy Choo Stitched Blouse, meticulously crafted for a seamless fit. 

  • Jimmy Choo Stitched Blouse: Tailored to perfection, our blouse offers effortless elegance with its intricate design and premium stitching.

  • Ready-to-Wear: Designed for convenience, the blouse comes in a 38-inch bust size, adjustable up to 44 inches, ensuring a comfortable and flattering fit for all body types.

Indulge in luxury and style with our Pure Jimmy Choo Saree and Stitched Blouse ensemble, a timeless addition to your ethnic collection. Experience the epitome of elegance with every drape.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ