ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

akr94glamour.com

Exquisite Kanjivaram Bandhani Sarees: Handcrafted Elegance in Cotton Silk"

Exquisite Kanjivaram Bandhani Sarees: Handcrafted Elegance in Cotton Silk"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

🌸 Introducing the Exquisite Kanjivaram Bandhani Saree 🌸

Embrace elegance and tradition with our premium Kanjivaram Bandhani Saree collection, meticulously crafted to enhance your grace and style.

🔥 Saree Fabric: Luxurious Cotton Silk, 5.5 meters of sheer comfort and opulence.

🔥 Blouse: Accompanied by a Heavy Cotton Silk Blouse, Unstitched, 0.80 meters, allowing you to customize your fit and style effortlessly.

🔥 Design: Revel in the beauty of Hand Bandhej work adorning this heavy saree, featuring exquisite Bandhej prints that radiate timeless charm.

🔥 Color Palette: Available in a stunning array of 10 captivating colors, ensuring there's a shade to complement every complexion and occasion.

🔥 Quality Assurance: We pride ourselves on offering the best quality at the best rates, promising a blend of affordability and luxury that exceeds expectations.

🔥 Care Instructions: For longevity and lasting beauty, we recommend first-time dry cleaning to preserve the richness of the fabric and intricate handwork. 

Indulge in the epitome of sophistication and cultural heritage with our Kanjivaram Bandhani Saree collection. Elevate your wardrobe with these symbolic pieces that exude grace and allure, perfect for every celebration and gathering.a

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ