ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Exquisite Kalamkari Lehenga Choli Set: Traditional Elegance in Chent Crepe"

"Exquisite Kalamkari Lehenga Choli Set: Traditional Elegance in Chent Crepe"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Choli Size (Fully Stitched)
Lehenga Size (Free Size)

Introducing our Exquisite Kalamkari Lehenga Choli Set

Elevate your ethnic wardrobe with our latest addition – the stunning Kalamkari Lehenga Choli ensemble. Crafted with care and designed to captivate, this ensemble is a celebration of tradition and style.

👗 Choli:

 • Fabric: Chent Crepe

 • Work: Beautiful Kalamkari Print

 • Inner: Micro Cotton

 • Size:

  • M upto L margin

  • XL up to XXL Margin

  • (Fully Stitched) for your convenience

👗 Lehenga:

 • Fabric: Luxurious Chent Crepe

 • Inner: Comfortable Micro Cotton

 • Flair: Mesmerizing 3 Meter flare

 • Size: 44 for a perfect fit

👗 Dupatta:

 • Fabric: Elegant Fox Georgette

 • Work: Adorned with intricate Moti work

 • Size: Generous 2.30 Meter length

Key Features:

 • Exquisite Kalamkari print on Choli for a touch of tradition

 • Fully stitched Choli for ready-to-wear convenience

 • Luxurious Chent Crepe fabric for a rich look and feel

 • Comfortable Micro Cotton inner lining for all-day comfort

 • Lehenga with a generous 3 Meter flare for a graceful twirl

 • Stunning Fox Georgette Dupatta with intricate Moti work

 • Available in sizes M to 2XL, ensuring a perfect fit for everyone

🎉 Perfect for Special Occasions: Whether it's a wedding, festive celebration, or any special occasion, this Kalamkari Lehenga Choli set is designed to make you stand out and shine.

🛍️ Shop with Confidence: Indulge in the beauty of tradition without compromising on comfort. Order our Kalamkari Lehenga Choli now and experience the perfect blend of style and elegance.

🚚 Fast and Reliable Shipping: We offer swift and secure shipping to ensure your beautiful ensemble reaches you in no time.

Don't miss out on this opportunity to own a piece of ethnic charm. Add the Kalamkari Lehenga Choli to your cart now!

👗💖 Dress to Impress, Dress with Elegance! 💖👗

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ