ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Exquisite Fox Georgette Ensemble: Heavy Choli, Palazzo, and Koti Set with Intricate Thread & Sequence Work - Perfect for Festivals and Special Occasions"

"Exquisite Fox Georgette Ensemble: Heavy Choli, Palazzo, and Koti Set with Intricate Thread & Sequence Work - Perfect for Festivals and Special Occasions"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Choli Size
Koti Size
Palazzo Size

Introducing our exquisite Heavy Choli, Palazzo, and Koti Set, a perfect ensemble that effortlessly combines elegance and style. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning set that promises both comfort and grace.

👗 Koti Details:

 • Fabric: Premium Fox Georgette

 • Work: Intricate thread detailing with 3mm Sequence

 • Size: Fully stitched, fits up to 44 inches, Length: 54 inches

 • Colour: Black

👘 Choli:

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette

 • Work: Elegant 3mm Sequence embellishments

 • Size: Fits up to 42 inches Bust Size (1 meter fabric with all-over work)

 • Colour: Black

🧣 Palazzo:

 • Fabric: High-quality Fox Georgette

 • Work: Simple and chic plain design

 • Flare: 3 meters

 • Size: Free Size-Elastic Closure

 • Colour: Black

Set Weight: 0.800KG

Special Features:

 • Perfectly coordinated set for a complete ethnic look

 • Premium Fox Georgette fabric for a luxurious feel

 • Intricate thread and sequence work for added elegance

 • Fully stitched Koti for convenience and comfort

 • Versatile Choli design that fits up to 42 inches Bust Size

 • Free-size Palazzo for a relaxed and flattering fit

🌟 Why Choose This Set?

Elevate your style quotient with this meticulously crafted Heavy Choli, Palazzo, and Koti Set. The blend of traditional craftsmanship and contemporary design ensures that you stand out at any occasion. Ideal for festive celebrations, weddings, or any special event, this set guarantees a perfect blend of comfort and fashion.

Order Now and Embrace Elegance!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ