ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Exquisite Festive Ensemble: Fox Georgette Top Palazzo Set with Heavy Thread & Sequence Work"

"Exquisite Festive Ensemble: Fox Georgette Top Palazzo Set with Heavy Thread & Sequence Work"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Top Size (Fully Stitched)
Palazzo Size (Fully Stitched)

Introducing our stunning Festival Top Palazzo ensemble, a perfect blend of elegance and comfort to elevate your festive look effortlessly.

👗 Top:

  • Fabric: Crafted with premium Fox Georgette for a luxurious feel.

  • Work: Intricate Heavy Thread & Sequence work for a mesmerizing appeal.

  • Inner: Lined with soft Micro Cotton for added comfort.

  • Size: Available in M (with up to L margin) and XL (with up to 2XL margin), fully stitched for convenience.

👖 Palazzo:

  • Fabric: Made from high-quality Fox Georgette for a graceful drape.

  • Inner: Lined with Micro Cotton to ensure comfort all day long.

  • Size: Free size to fit various body types effortlessly.

🧣 Dupatta: 

  • Fabric: Fashioned from Fox Georgette for a lightweight and luxurious feel.

  • Size: Generously sized at 2.30 meters for versatile styling options.

  • Work: Adorned with Heavy Thread & Sequence work to complement the ensemble beautifully.

Elevate your festive wardrobe with our Festival Top Palazzo, a perfect amalgamation of style, comfort, and sophistication. Shop now and make a statement at every celebration!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ