ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"Exquisite Chinon Crop Top Lehenga Set: Festive Elegance Redefined"

"Exquisite Chinon Crop Top Lehenga Set: Festive Elegance Redefined"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Select Choli Size (Fully Stitched)
Lehenga Size (Fully Stitched)

Introducing our stunning Festival Crop Top Lehenga Set, perfect for making a statement at any festive occasion! Crafted with meticulous attention to detail and premium materials, this ensemble exudes elegance and charm.

👗 Choli:

  • Fabric: Luxurious Chinon 

  • Work: Intricate Heavy Thread Work & Sequin Embellishments

  • Inner: Soft Micro Cotton for Comfort

  • Size: Available in M (with up to L size margin) and XL (with up to XXL size margin) - Fully Stitched for your convenience

👗 Lehenga:

  • Fabric: High-quality Chinon for a luxurious feel 

  • Inner: Lined with Micro Cotton for comfort throughout the day

  • Flair: Boasts a voluminous 3.50-meter flair for a graceful twirl

Experience the epitome of grace and style with our Festival Crop Top Lehenga Set, meticulously designed to elevate your festive wardrobe. Flaunt your fashion sense and leave a lasting impression wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ