ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Exquisite Chanderi Silk Ensemble: Heavy Cut Work Kurta Set with Fancy Bell Sleeves & Soft Net Dupatta"

"Exquisite Chanderi Silk Ensemble: Heavy Cut Work Kurta Set with Fancy Bell Sleeves & Soft Net Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Top Size (Fully Stitched)
Color
Pant Size (Fully Stitched)

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite NEW DESIGNER HEAVY CHANDERI SILK KURTI TOP WITH FANCY CUT WORK DUPATTA ensemble. Crafted from luxurious heavy Chanderi silk adorned with intricate fancy cut work, this ensemble exudes elegance and grace.

Fabric Details: 

 • Top Fabric: Premium Heavy Chanderi Silk with Fancy Cut Work

 • Top Size: Fully Stitched 42 Size with 44 Margin

 • Top Length: 40 inches

 • Top Inner: Soft Micro Cotton for Comfort

 • Top Work: Intricate Chine Stitched Work with Fancy Cut Work and Additional Embellishments

 • Top Sleeves: Stylish Bell Sleeves with Chine Stitched Work

Pant Details:

 • Pant Fabric: High-Quality Heavy Chanderi Silk

 • Pant Length: 39 inches

 • Pant Size: Fully Stitched (Free Size)

 • Pant Work: Detailed Chine Stitched Work with Fancy Cut Work

Dupatta Details:

 • Dupatta: Luxurious Heavy Soft Net 

 • Dupatta Work: Elaborate Chine Stitched Work with Fancy Cut Work

 • Dupatta Size: Generous 2.10-2.20 Meters

Weight: A comfortable 850 grams, ensuring easy wear all day long.

Indulge in the sophistication of traditional craftsmanship fused with contemporary design. Perfect for special occasions, festivities, or adding a touch of glamour to your everyday wear. Shop now and make a statement with this timeless ensemble!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ