ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

Exquisite Bandhani Silk Saree with Mirror Hand Work

Exquisite Bandhani Silk Saree with Mirror Hand Work

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Saree Size
Blouse Size (Unstitched)

༺❦ Elevate Your Style with Bandhani Silk Saree ❦༻

Introducing our exquisite Bandhani Saree crafted from luxurious Satin Silk. This 5.5-meter saree drapes elegantly, exuding timeless grace. The accompanying unstitched blouse fabric in matching Satin Silk (0.80 meter) allows you to customize your look to perfection.

❖ Intricate Bandhani Print: Each saree is adorned with a beautiful Bandhani print, showcasing the rich tradition of this art form. The mesmerizing patterns add a touch of cultural charm to your ensemble.

❖ Mirror Hand Work in Pallu: The pallu of this saree is adorned with delicate mirror hand work, adding a touch of opulence and sparkle to your attire.

❖ Gota Piping on Border: The saree is finished with meticulous Gota piping along the border, creating a subtle yet striking contrast.

❖ Versatile Elegance: Whether it's a festive occasion or a special event, this Bandhani Saree is designed to make you stand out. Its timeless appeal ensures you look effortlessly graceful.

❖ Unleash Your Creativity: The unstitched blouse fabric allows you to customize the blouse according to your preference, giving you the freedom to create a unique and personalized look.

❖ Quality Assurance: Our Bandhani Sarees are crafted with utmost care and attention to detail, ensuring a high-quality product that you'll cherish for years to come.

Elevate your style quotient with this exquisite Bandhani Silk Saree. Order yours today and experience the fusion of tradition and modernity!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ