ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Exclusive Georgette Sequins Saree with Mono Banglori Blouse - Timeless Tradition Meets Modern Charm"

Exclusive Georgette Sequins Saree with Mono Banglori Blouse - Timeless Tradition Meets Modern Charm"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing Our Exclusive Designer Sequins Saree - A Perfect Blend of Tradition and Modern Charm!

Saree Fabric: Soft Georgette - 5.5 meters ✨ Blouse Fabric: Heavy Mono Banglori - 0.80 meters (Unstitched)

🌹 Rich Red Elegance: Wrap yourself in the richness of red and experience the artistry of embroidery. This saree tells tales of tradition in every stitch, while its vibrant hue brings a touch of modern charm.

🌟 Timeless Design: A harmonious blend of past and present, this saree is draped in elegance. The intricate embroidery and sequins add a touch of sophistication, making it a perfect choice for special occasions.

💖 Symbol of Tradition: Immerse yourself in the symbolic beauty of our saree. The detailed craftsmanship and soft georgette fabric create a stunning ensemble that reflects timeless traditions.

Easy to Style: With its simple yet beautiful design, this saree effortlessly enhances your beauty. The soft fabric drapes gracefully, providing a comfortable and stylish look.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ