ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Ethnic Elegance: Digital Printed Tabby Silk Semi-Stitched Lehenga Choli With Dupatta Set"

"Ethnic Elegance: Digital Printed Tabby Silk Semi-Stitched Lehenga Choli With Dupatta Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size(Semi-stitched)
Choli Size (Unstitched)
Color

🧚🏻 Mesmerizing Ensemble: Beautiful Digital Printed Lehenga Choli Set 👗

Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite semi-stitched lehenga choli ensemble adorned with intricate embroidery and 5mm sequence work. Crafted to perfection, each piece in this collection exudes charm and elegance.

👑 Fabrics Detail 👑

Lehenga:

 • Fabric: Crafted from luxurious heavy tabby silk.

 • Work: Features alluring digital prints complemented by delicate embroidery and 5mm sequence work.

 • Inner: Lined with heavy micro cotton for utmost comfort.

 • Length: Lehenga length ranges from 42 to 44 inches.

 • Size: Semi-stitched to fit up to XXL (44") size, ensuring a flattering fit for various body types.

 • Gown Flair: Boasts a generous 3-meter flair for graceful movement.

Choli:

 • Fabric: Made of premium heavy tabby silk.

 • Work: Embellished with fancy digital prints and intricate 5mm embroidery sequence work. 

 • Sleeve: Features digitally printed plain sleeves for a chic touch.

 • Size: Free size, stitchable up to XXL (44") bust size, offering versatility and customization.

 • Unstitched Fabric: Includes 1 meter of fabric for customization according to your preferences.

🧣 Dupatta 🧣

 • Fabric: Luxurious tabby silk dupatta with stunning digital prints and delicate 5mm embroidery sequence work.

 • Length: Dupatta measures 2.10 meters, providing ample coverage and style.

⚖️ Weight: This enchanting ensemble weighs 800 grams, ensuring comfortable wear without compromising on style.

Indulge in the allure of this mesmerizing collection, perfect for weddings, festivities, and special occasions. Embrace tradition with a contemporary twist and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ