ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Ethereal Elegance: Exquisite Four-Piece Indo Western Suit Set with Belt and Embroidery Work - Perfect for Weddings and Parties"

"Ethereal Elegance: Exquisite Four-Piece Indo Western Suit Set with Belt and Embroidery Work - Perfect for Weddings and Parties"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Blouse Size
Palazzo/Koti Size
Color

Introducing our exquisite Wedding & Party Wear Look Fancy Four Piece Indo Western Suit Set with Belt – a perfect blend of elegance and style for your special occasions. Elevate your fashion statement with this stunning ensemble that combines traditional craftsmanship with contemporary design.

🧵 FABRIC DETAILS 🧵

👉 Blouse Fabric:

 • Crafted from Heavy Faux Georgette with intricate Embroidery Work.

 • Blouse Inner made of Micro Cotton for comfort.

 • Fully Stitched and available in Free Size up to 42 XL (XXL 44 with margin).

👉 Palazzo Fabric:

 • Luxurious Heavy Faux Georgette material.

 • Palazzo Length: 40-41 Inches, Fully Stitched, and Free Size.

👉 Dupatta Fabric:

 • Gorgeous Heavy Faux Georgette with Embroidery Work.

 • Dupatta Length: 2.20 mtr.

👉 Koti Fabric:

 • Elegant Heavy Faux Georgette adorned with exquisite Embroidery Work.

 • Free Size Koti for a perfect fit.

👉 Waist Belt:

 • Embroidery Work with CutWork, enhancing the overall aesthetic.

⚖️ Weight: 950 gm

Key Features ✨:

 • Perfect blend of tradition and modernity.

 • Intricate Embroidery Work for a touch of sophistication.

 • Comfortable Micro Cotton inner lining.

 • Versatile Free Size fitting for Blouse, Palazzo, and Koti.

 • Stylish Dupatta with detailed embroidery to complement the ensemble.

 • Waist Belt with embroidery and cutwork to enhance the waistline.

🌟 Why Choose Our Indo Western Suit Set? 🌟:

 • Ideal for weddings, parties, and special occasions.

 • High-quality materials for durability and comfort.

 • Unique design that stands out in the crowd.

 • Fully stitched for convenience and ready-to-wear.

Transform your look with this enchanting Indo Western Suit Set. Order now and make a statement at your next celebration!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ