ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"Enchanting Red Valentine Saree: Sequin Embroidery, Soft Net Elegance, and Designer Bliss!"

"Enchanting Red Valentine Saree: Sequin Embroidery, Soft Net Elegance, and Designer Bliss!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Elegance Redefined: Valentine Special Saree Collection

🌹 Embrace the essence of love with our exclusive designer red saree, crafted for the romantic at heart. 🌹

Saree Fabric:

 • Luxurious Soft Net Material

 • 5.5 meters of sheer perfection, ensuring a graceful drape

Exquisite Workmanship:

 • Beautiful Sequins Embroidery on Pallu

 • Intricate Cutwork Border for a touch of sophistication

Blouse:

 • Sequins Embellished Net Blouse

 • Unstitched, with 0.80 meters of fabric

 • Tassels for an extra dash of charm

Captivating Details:

 • The ethereal black soft net saree exudes timeless beauty

 • Scalloped Border with Embroidery Details adds a touch of opulence

 • Vision of Majesty: Perfectly matched with a designer blouse

Why Choose Our Valentine Special Saree?

 1. Unparalleled Craftsmanship: Immerse yourself in the fine artistry of sequins embroidery, creating a captivating allure.

 2. Soft Net Bliss: Revel in the luxurious feel of soft net fabric, providing comfort with a touch of glamour.

 3. Versatile Elegance: Perfect for Valentine's Day celebrations or any special occasion, this saree is a symbol of timeless elegance.

 4. Scallop Border Magic: The scallop border with embroidery details elevates the saree to a new level of sophistication.

 5. Designer Blouse Delight: The sequins work blouse, coupled with tassels, adds a playful yet chic element to your ensemble.

🎀 Make a Statement, Be Timeless! 🎀

Indulge in the beauty of our Valentine Special Saree, designed to make you feel extraordinary on your special day. Elevate your style, embrace the romance! 💖

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ