ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

Enchanting Pink Faux Georgette Saree with Beglori Silk Blouse - Thread & Sequence Embroidery, Fancy Latkan Lace - Perfect for Festivals and Celebrations!"

Enchanting Pink Faux Georgette Saree with Beglori Silk Blouse - Thread & Sequence Embroidery, Fancy Latkan Lace - Perfect for Festivals and Celebrations!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌸 Elegance Personified: Pink Faux Georgette Saree Ensemble 🌸

Saree Fabric: Luxurious Faux Georgette - 5.5 meters ✨ Blouse Fabric: Heavy Mono Beglori Silk (Unstitched) - 1 meter ✨ Charm Factor: Saree adorned with Attach Fancy Latkan Lace

🎀 Embroidered Extravaganza: Fancy Embroidered Thread Work with Sequins, making every detail a masterpiece.

🌟 Key Features:

  • 🎗️ Gorgeous Pink Hue: Radiate sophistication and grace.

  • 🌿 Lightweight Faux Georgette: Ensures comfort without compromising style.

  • 🌺 Unstitched Beglori Silk Blouse: Tailor it to perfection for your unique fit.

  • 💖 Intricate Thread Work: Adds a touch of tradition with a modern twist.

  • 🎀 Fancy Latkan Lace: Elevates the ensemble, making it truly one-of-a-kind.

🌈 Perfect for Every Occasion: Whether it's a festive celebration or a special event, this saree is your go-to choice for an unforgettable appearance.

📏 Size & Fit: Saree Length - 5.5 meters; Blouse Fabric - 1 meter (Unstitched)

🛍️ Limited Edition: Get your hands on this exclusive Pink Saree with exquisite details. Make a statement, and let your attire speak volumes!

Be Bold, Be Beautiful, Be You!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ