ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Enchanting Lehenga Choli Set: Digital Print Chent Crepe Choli, Jacquard Vivifying Lehenga, and Fox Georgette Dupatta - Fully Stitched & Versatile Sizing!"

"Enchanting Lehenga Choli Set: Digital Print Chent Crepe Choli, Jacquard Vivifying Lehenga, and Fox Georgette Dupatta - Fully Stitched & Versatile Sizing!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size

Introducing our exquisite Lehenga Choli ensemble that effortlessly combines tradition and contemporary style. Elevate your ethnic wardrobe with this stunning set, meticulously designed for a graceful and fashionable look.

👗 Choli: Fully Stitched

 • Fabric: Luxurious Chent Crepe

 • Work: Mesmerizing Digital Print

 • Inner: Silky Micro Cotton

 • Size:

  • M Up to L Margin

  • XL Up to 2XL Margin

 • (Fully Stitched)

👗 Lehenga: Fully Stitched

 • Fabric: Premium Jecard Viving

 • Inner: Comfortable Micro Cotton

 • Flair: 3 Meter for a Free Size Fit, suitable for up to 44-inch Waist Size

👗 Dupatta: Elegance Redefined

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette

 • Work: Intricate 4-Side Lace Border

 • Size: 2.30 Meter for a gracefully draped look

Key Features:

 • Perfect fusion of traditional and modern elements

 • Expertly crafted with attention to detail

 • Fully stitched for your convenience

 • Versatile sizing options for a comfortable fit

 • Luxurious fabrics ensuring a premium feel

 • Digital print and jacquard vivifying for an enchanting appeal

 • Free-size flair lehenga for a flattering silhouette

 • Dupatta adorned with a delicate lace border for added elegance

🌟 Style Tip: Pair this Lehenga Choli set with statement accessories to complete your ethnic look for weddings, festivals, or any special occasion.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ