ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Enchanting Georgette Saree with Sequin & Velvet Border - Mono Banglori Blouse Included"

"Enchanting Georgette Saree with Sequin & Velvet Border - Mono Banglori Blouse Included"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,449.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,449.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

🍃 Stunning Saree Ensemble: Elevate your ethnic wardrobe with our enchanting Saree crafted from premium Magic Heavy Blooming Georgette fabric, offering 5.5 meters of sheer elegance.

🍃 Exquisite Embellishments: Adorned with intricate sequence work and a lavish velvet cut paste design border, accentuated further with colorful Swarovski crystals, this Saree promises to make you the epitome of grace and charm. 

🍃 Versatile Blouse: Complementing the saree is a Mono Banglori blouse featuring designer lace detailing, perfectly designed to add a touch of sophistication to your ensemble. The blouse fabric offers 0.80 meters of unstitched luxury. 

🍃 Unmatched Quality: Each element of this ensemble is meticulously crafted to ensure superior quality, making it a timeless addition to your wardrobe.

🍃 Unleash Your Style: Whether it's a festive occasion or a special celebration, this Saree ensemble is your go-to choice for making a memorable fashion statement.

🍃 Perfect Fit: With the unstitched blouse, you have the freedom to customize the fit according to your preferences, ensuring comfort and confidence all day long.

🍃 Shop with Confidence: Experience the blend of tradition and contemporary elegance with our meticulously curated Saree collection. Shop now and redefine your ethnic elegance!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ