ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

Embroidered Maslin Kurta Top & Pant Set with Organza Dupatta - Exquisite Craftsmanship for Elegant Style"

Embroidered Maslin Kurta Top & Pant Set with Organza Dupatta - Exquisite Craftsmanship for Elegant Style"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Elevate Your Style with Exquisite Designer Maslin Kurta Top and Pant Set! 🌟

👗 Kurta Top Details:

 • Fabric: Luxurious Maslin for a lavish feel

 • Exquisite Work: Intricate Cotton Thread Embroidery with GPO Lace Work

 • Inner: Crafted with Micro Cotton for comfort

 • Height: Flattering 42”inch length

 • Available Sizes: M-38”, L-40”, XL-42”, XXL-44”

👖 Pant Details: 

 • Fabric: Premium Maslin for durability and elegance

 • Artisanal Touch: Detailed Cotton Thread Embroidery with GPO Lace Work

 • Size: Free Size, Fully Stitched for convenience

 • Height: Stylish 38”inch length

🎀 Dupatta Details:

 • Material: Luxe Organza adorned with GPO Lace Work

 • Length: Generous 2.2 meters for versatile styling options

Weight: Light and comfortable at 520gm

✨ Elevate your wardrobe with this stunning ensemble, blending traditional craftsmanship with contemporary elegance. Ideal for special occasions or adding a touch of sophistication to your everyday wear. Get ready to turn heads and make a statement with this exquisite designer set! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ