ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 29

akr94glamour.com

"Embroidered Georgette Semi Stitched Lehenga Choli Set: Exquisite Ethnic Elegance"

"Embroidered Georgette Semi Stitched Lehenga Choli Set: Exquisite Ethnic Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Embroidered Georgette Lehenga Choli Set, a mesmerizing ensemble that seamlessly blends tradition with contemporary elegance.

👗 Lehenga

 • Fabric: Crafted from luxurious Heavy Fox Georgette, ensuring a graceful drape and durability.

 • Work: Intricate Heavy Embroidery featuring 3mm and 5mm Sequence Work adorns the entirety of the lehenga, exuding opulence and sophistication.

 • Inner: Lined with Micro Cotton for comfort, with 10-inch Canvas Patta and Support Patta for added structure.

 • Color Options: Available in four captivating shades - Wine, Navy Blue, Bottle Green, and Petrol (Teal Blue). 

👗 Blouse

 • Fabric: Fashioned from Fox Georgette, featuring elaborate Embroidery Work on both front and back panels, including sleeves, for a stunning coordinated look.

👗 Dupatta

 • Fabric: Crafted from Naylon Net, offering a lightweight feel with sheer elegance.

 • Work: Embellished with delicate Embroidery and 5mm Sequence Butti Work, complemented by a Four-Side Lace border for a touch of finesse.

🚨 Basic Details

 • Lehenga: Semi-stitched and accommodates up to a 44-inch waist size, providing flexibility and comfort.

 • Length: Lehenga measures between 42 to 44 inches, offering graceful floor-sweeping allure. 

 • Flair: Boasts a generous 3-meter flair, ensuring graceful movement and a regal silhouette.

 • Dupatta Length: Extends to 2.25 meters, offering versatile styling options.

 • Blouse: Comes with 1 meter of unstitched fabric, allowing for personalized tailoring to your preferences.

Indulge in the timeless charm of our Embroidered Georgette Lehenga Choli Set, perfect for special occasions, weddings, or cultural festivities. Embrace elegance, beauty, and tradition with every wear.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ