ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Embroidered Elegance: Heavy Georgette Top Palazzo & Dupatta Set"

"Embroidered Elegance: Heavy Georgette Top Palazzo & Dupatta Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Top Size (Fully Stitched)
Palazzo Size (Fully Stitched)

🌟 Introducing our exquisite collection: 🌟

👗 Designer Party Wear Look Heavy Faux Georgette Top Palazzo & Multi-Color Dupatta Set 

Top Features:

 • Fabric: Crafted from heavy faux georgette, adorned with intricate embroidery and 5mm sequence work.

 • Sleeve: Full sleeves adding elegance to the attire.

 • Inner: Micro cotton for comfort.

 • Length: A graceful length of 43-44 inches.

 • Size: Fits up to 42 XL Free Size & XXL(44") with margin. (Fully Stitched)

Palazzo Highlights:

 • Fabric: Heavy faux georgette with stunning embroidery and 5mm sequence work.

 • Inner: Micro cotton for a soft feel.

 • Length: Perfectly tailored length of 40-41 inches. (Fully Stitched)

Dupatta Details:

 • Fabric: Heavy multi-color faux georgette with exquisite embroidery and 5mm sequence work.

 • Design: Embellished with four-side embroidery lace border and intricate cutwork. 

 • Length: A generous length of 2.20 meters.

⚖️ Weight: 900 grams

✨ Elevate your wardrobe with this luxurious ensemble that exudes sophistication and charm. Perfect for special occasions, this set promises to make heads turn with its impeccable craftsmanship and attention to detail. Add a touch of opulence to your attire and be the epitome of elegance with our premium designer collection! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ