ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Embroidered Elegance: Fox Georgette Party Wear Kurta Suit & Dupatta Set"

"Embroidered Elegance: Fox Georgette Party Wear Kurta Suit & Dupatta Set"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

🎉 Introducing Our New Designer Party Wear Kurta Suit & Dupatta Set! 🎉

👗 Top (Kurta) 🎊

 • Fabric: Premium Fox Georgette for a luxurious feel

 • Work: Intricate Embroidery with Sequins for a touch of elegance

 • Size: Available in M, L, XL, XXL

 • Length: 46 Inches, perfect for a graceful silhouette

 • Neck: V Neck adds a chic touch

 • Sleeves: Full sleeves for added sophistication

💃 Sharara 🎊

 • Fabric: High-quality Fox Georgette ensures comfort and style

 • Work: Beautiful Embroidery with Sequins to match the Kurta

 • Size: Free Size, Fits Up to XXL comfortably

 • Length: 40 Inches, designed for ease of movement

🥻 Dupatta 🎊

 • Fabric: Luxurious Maslin for a soft and elegant drape

 • Work: Printed with Lace Border Embellishments for a graceful finish

 • Length: 2.2 meters, offering ample coverage

🧵 Fully Stitched Set 🪢 

 • Expertly crafted and stitched for your convenience

⚖️ Weight: Lightweight at 1 Kg, perfect for parties and special occasions

Elevate your style with this exquisite Kurta Suit & Dupatta Set, designed to make you stand out at any event. Whether it's a wedding, festival, or any celebration, this ensemble promises both comfort and glamour. Don't miss out on adding this stunning set to your wardrobe! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ