ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 1

akr94glamour.com

"Elegant Real Mirror Blouse - Heavy Phantom Silk | Free Size up to 40 Inch Bust"

"Elegant Real Mirror Blouse - Heavy Phantom Silk | Free Size up to 40 Inch Bust"

નિયમિત ભાવ Rs. 499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 1,299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Real Mirror Blouse crafted from luxurious Heavy Phantom Silk. Adorned with intricate thread, zari, and sequin work along with stunning real mirror handwork, this blouse exudes opulence and grace.

Key Features:

  1. Premium Quality: Made from high-grade Heavy Phantom Silk, ensuring durability and a luxurious feel.

  2. Intricate Embellishments: Detailed with intricate thread, zari, and sequin work, adding a touch of elegance to your ensemble.

  3. Real Mirror Handwork: Each blouse is meticulously adorned with real mirrors, enhancing its beauty and uniqueness.

  4. Fully Stitched: Ready-to-wear blouse with sleeves attached inside for convenience.

  5. Free Size: Designed to fit up to 40-inch bust size, ensuring a comfortable and flattering fit for various body types.

  6. Versatile Style: Perfect for pairing with sarees, lehengas, or skirts for weddings, parties, or festive occasions.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ