ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 1

akr94glamour.com

Elegant Rangoli Silk Prizam Print Saree with Embroidered Blouse

Elegant Rangoli Silk Prizam Print Saree with Embroidered Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Discover the elegance and charm of our Rangoli Silk Saree, adorned with exquisite prizam print and delicate thread and stone work. Paired with an embroidered blouse, this ensemble is perfect for any special occasion, blending traditional craftsmanship with modern style.

Product Description:

Fabric Details:

  • Saree Fabric: Premium Rangoli Silk with Prizam Print

  • Saree Length: 5.50 meters, ensuring a graceful drape

  • Saree Work: Beautifully detailed thread work complemented by shimmering stone embellishments

  • Blouse Fabric: Matching Rangoli Silk, unstitched for a custom fit

  • Blouse Length: 1 meter, featuring intricate embroidery work

This stunning saree offers a perfect blend of comfort and style, making it an ideal choice for weddings, festivals, and formal events. The vibrant prizam print enhances the luxurious feel of the Rangoli silk, while the detailed embellishments add a touch of sophistication. Pair it with statement jewelry and heels to complete your look.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ