ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Elegant Georgette Saree with Multi-Embroidery & Lace Border - Perfect for Festivals!"

"Elegant Georgette Saree with Multi-Embroidery & Lace Border - Perfect for Festivals!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,749.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,749.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Length
Color

Georgette Saree with Multi-Embroidery & Dual Sequence Work

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Georgette Saree, a perfect blend of tradition and contemporary style. Here are the details:

🌟 Saree Fabric: Georgette
🌟 Saree Length: 5.50 Meters
🌟 Saree Work: Multi embroidery & Dual sequence work with back patch lace border

Paired with a stunning Mono Banglori blouse, the set is complete with the following details:

🌸 Blouse Fabric: Mono Banglori
🌸 Blouse Length: 1 Meter

🎀 Key Features:

  • Intricate multi-embroidery and dual sequence work for a dazzling look.
  • Back patch lace border adds a touch of sophistication.
  • High-quality Georgette fabric for a luxurious feel.
  • Versatile Mono Banglori blouse to complement the saree.

🌈 Why Choose This Saree? Indulge in the allure of traditional craftsmanship combined with modern design. Whether it's a festive occasion or a special event, this saree promises to make you stand out.

🛍️ Shop with Confidence: Our sarees are crafted with precision and care to ensure you receive a product that reflects the richness of Indian tradition. Embrace timeless elegance with this Georgette Saree.

🚚 Fast and Reliable Shipping: Order now to experience fast and reliable shipping, bringing this gorgeous saree to your doorstep in no time.

🎉 Make Every Occasion Special with Our Georgette Saree!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ