ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

Elegant Designer Anarkali Black Suit with Sequence Embroidery Work

Elegant Designer Anarkali Black Suit with Sequence Embroidery Work

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Suit Size
Pant Size

Introducing our exquisite Designer Anarkali Black Colour Suit, crafted in a new fancy style that exudes elegance and charm. This stunning outfit is sure to make you stand out at any special occasion. Here are the details:

💃 Anarkali Fabric: Made from Heavy Faux Georgette with exquisite 9mm Sequence Embroidery Work, the Anarkali suit comes with fully sleeves, adding grace to your look.

💃 Anarkali Flair: The Anarkali Flair measures a generous 3 meters, allowing you to swirl and twirl with grace.

💃 Anarkali Inner: The inner lining is made of Micro Cotton, ensuring comfort throughout the day.

💃 Anarkali Length: The length of the Anarkali suit is 51-52 inches, providing a perfect fit for various heights.

💃 Pant Fabric: The accompanying pants are made of comfortable Cotton Material, with a length of 38-40 inches and designed as Free Size for ease of wearing.

💃 Dupatta Fabric: The dupatta is crafted from Heavy Faux Georgette, adorned with beautiful 9mm Sequence Embroidery Work. The size of the dupatta is 2.30 meters, adding grace to your overall ensemble.

💃 Anarkali Size: The suit is available in sizes S(36), M(38), L(40), XL(42), and XXL(44) with Margin, ensuring a perfect fit for various body types. It comes fully stitched and includes Cups for added convenience.

⚖️ Weight: The entire outfit weighs 1kg, making it comfortable to wear and carry.

Step into the spotlight with this Designer Anarkali Black Colour Suit that brings together luxurious fabric, intricate embroidery, and a stylish cut. Whether it's a wedding, party, or festive occasion, this ensemble will make you the center of attention. Embrace grace and style, and add this exquisite Anarkali suit to your collection today!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ