ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Digital Print Georgette Party Wear Ensemble: Sharara Set with Blouse & Shrug"

"Digital Print Georgette Party Wear Ensemble: Sharara Set with Blouse & Shrug"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Sharara Size-Fully Stitched
Blouse Size/Shrug Size-Fully Stitched
Select Color

👗 New Super Trending Party Wear Shrug, Blouse with Sharara Set

Elevate your style with this stunning ensemble, perfect for parties and special occasions. This set includes a sharara, blouse, and shrug, each adorned with intricate digital prints and fancy lace details.

🌟 Sharara Details:

 • Fabric: Georgette

 • Print: Exquisite digital print

 • Size: Waist Size - 42 inch, Length - 40 inch

 • Features: Flowy silhouette for effortless elegance

👚 Blouse Details:

 • Fabric: High-quality Georgette

 • Print: Detailed digital print with border fancy lace

 • Size: Free Size, fits up to 42-inch bust size

 • Design: Fully stitched for ready-to-wear convenience

🧥 Shrug Details:

 • Fabric: Luxurious Georgette

 • Print: Stylish digital print with border fancy lace

 • Size: Free Size, Length - 52 inch

 • Special: Fully stitched for easy wear and a flattering fit

🎉 Key Features: 

 • Trendy Design: Stay ahead in fashion with this super trending ensemble.

 • Versatile Style: Mix and match the pieces for various occasions, from parties to weddings.

 • Comfortable Fit: Crafted with care to ensure comfort without compromising style.

 • High-Quality Fabric: Georgette fabric ensures durability and a luxurious feel.

 • Easy Care: Machine washable for convenient maintenance.

🔥 Make a Statement: Turn heads and dazzle the crowd with this exquisite party wear set. Add it to your cart now and be the center of attention at your next event!

Don't miss out on this must-have ensemble. Order now! 🛍️

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ