ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 23

akr94glamour.com

"Digital Elegance: Tabby Silk Organza Gown Set with Palazzo & Dupatta"

"Digital Elegance: Tabby Silk Organza Gown Set with Palazzo & Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,449.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,449.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Select Gown Size

Introducing our exquisite Fancy Digital Printed Gown With Palazzo and Dupatta Set, crafted to elevate your wardrobe with elegance and style. Here's why this ensemble deserves a special place in your collection:

👘 GOWN TOP

 • Fabric: Luxurious Tabby Silk Organza for a refined touch.

 • Print: Intricate Digital Print, showcasing vibrant hues and intricate details.

 • Size Options: Available in M(38), L(40), XL(42), and XXL(44) to ensure a perfect fit.

 • Length: Generous 4 meters of fabric for graceful draping.

 • Inner Lining: Micro fabric for added comfort.

🧣 DUPATTA

 • Fabric: Complemented with Tabby Silk Organza, echoing the gown's sophistication.

 • Print Detail: Digital Print adorned with Lace border for a graceful finish.  

 • Size: A generous 2.20 meters in length for versatile styling options.

👘 PALAZZO

 • Fabric: Crafted from Tabby Silk Organza, ensuring both style and comfort.

 • Size: Fits up to 44" waist size, designed with elastic closure for ease of wear.

 • Length: Palazzo length measures 42 inches, offering a flattering silhouette.

Weight: Lightweight at 1.4KG, making it effortlessly wearable for various occasions.

Elevate your fashion quotient with this stunning ensemble, perfect for special events, celebrations, or any occasion where you want to make a statement.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ