ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

Designer Faux Georgette Saree with Blouse for Women

Designer Faux Georgette Saree with Blouse for Women

નિયમિત ભાવ Rs. 2,199.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Product Description: Elevate Your Elegance with our Exquisite Fancy Saree

Overview:

 • Fabric: Premium Faux Georgette

 • Saree Length: 5.5 meters

 • Blouse Material: Tatefa Silk (Unstitched), 0.80 meters

 • Work: Intricate Fancy Thread and Sequins Work

 • Type: Fancy Saree for Special Occasions

Details:

 • Luxurious Fabric: Our saree is crafted from high-quality Faux Georgette, known for its smooth texture and graceful drape.

 • Intricate Workmanship: Adorned with Fancy Thread and Sequins Work, this saree adds a touch of glamour and shimmer to your look.

 • Customizable Blouse: The Tatefa Silk blouse piece allows you to create a personalized and perfectly fitting blouse.

 • Perfect Length: With a generous 5.5-meter length, this saree ensures a graceful and elegant appearance.

 • Versatile Occasions: Whether it's a wedding, festival, or special event, this saree is designed to make you shine.

 • Timeless Elegance: A blend of traditional charm and modern style, this saree is a timeless addition to your wardrobe.

 • Effortless Grace: The luxurious Faux Georgette fabric ensures you look effortlessly elegant.

 • Attention-Grabbing Design: The combination of fancy thread and sequins work catches the light, making you the center of attention.

 • Make a Statement: Order this enchanting saree today and prepare to turn heads at your next special occasion.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ