ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Cyan Blue Faux Georgette Designer Saree with Thread & Sequence Work - Elegance Redefined"

"Cyan Blue Faux Georgette Designer Saree with Thread & Sequence Work - Elegance Redefined"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Cyan Blue Designer Saree, a perfect blend of elegance and style crafted for the modern woman. Made from high-quality Faux Georgette fabric, this saree features intricate Thread & Sequence work that adds a touch of sophistication to your ensemble. The set comes complete with a matching blouse, also crafted from Faux Georgette, adorned with the same exquisite Thresd & Sequence work.

Saree Details:

 • Fabric: Faux Georgette

 • Work: Beautiful Thresd & Sequence work

 • Length: 5.5 meters

 • Weight: 0.700 grams

 • Elegant Cyan Blue color for a stunning look

Blouse Details:

 • Fabric: Faux Georgette

 • Work: Detailed Thresd & Sequence work

 • Cut: 1.1 meter (Un-Stitched)

 • Perfectly complements the saree for a coordinated look

💫 Key Features:

 1. Graceful Cyan Blue color for a striking appearance.

 2. Intricate Thread & Sequence work for a touch of luxury.

 3. Made from high-quality Faux Georgette fabric for comfort and style.

 4. Versatile 5.5-meter saree length for various draping styles.

 5. Matching blouse with 1.1-meter fabric for customization.

🌟 Why Choose Our Saree:

 • Unmatched craftsmanship that reflects in every detail.

 • Ideal for special occasions, weddings, and festive celebrations.

 • Elevate your style with this beautiful designer ensemble.

 • Un-Stitched blouse allows for a tailored fit, ensuring comfort.

Shop with confidence: Our Cyan Blue Designer Saree is a symbol of timeless beauty and quality craftsmanship. Make a statement at any event with this enchanting ensemble. Order now and embrace the allure of traditional charm with a contemporary twist!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ