ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Chic Chiffon Saree: Multi-Color Stripes & Embroidered Sequence Blouse"

"Chic Chiffon Saree: Multi-Color Stripes & Embroidered Sequence Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

✨ Elevate your ethnic wardrobe with our Chiffon Jari Saree – a perfect blend of sophistication and tradition! ✨

Saree Details:

 • 🌟 Fabric: Chiffon Jari

 • 📏 Length: 5.50 meters

 • 🎨 Design: Chiffon self-design with a mesmerizing multi-color stripe box pattern all over.

 • 🌈 Color Palette: A harmonious blend of vibrant hues to suit every occasion.

 • 🧼 Easy Washable: Effortless maintenance for your convenience.

Blouse Fabric:

 • 🎀 Fabric: Chiffon

 • 🎨 Work: Heavy Embroidered Sequence with multicolored thread work

 • 🔗 Unstitched: Customize the blouse to your perfect fit.

Extra Touches:

 • 🎉 Decorative Jari Jhumkas on Tassels: A delightful addition matching perfectly with the stripe on the saree for that extra charm. 😍

Why Choose Our Saree:

 • 🌐 Unique Self Design: Stand out with an exclusive chiffon self-design saree.

 • 💖 Versatile Style: Perfect for a range of occasions, from festive celebrations to special events.

 • 🌟 Quality Fabric: Experience the luxurious feel of chiffon with intricate jari work.

 • 🛍️ Easy Shopping: Effortlessly maintain your ethnic style with easy washable fabric.

Style Tip: Pair it with statement accessories to complete your stunning look!

Indulge in the beauty of tradition with our Chiffon Jari Saree – order yours now and make every occasion special! 🛒👗

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ