ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

Bollywood Celebrity Sarees: Sequins Embroidery on Shaded Georgette"

Bollywood Celebrity Sarees: Sequins Embroidery on Shaded Georgette"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

🌸Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/c3kxM4H3IZc?feature=share
🌸Click this Link to Watch Original Product video:-

https://youtube.com/shorts/RISODDngLv8?feature=share

Elevate Your Style with Superhit Bollywood Celebrity Sarees!

Discover a stunning collection of sarees inspired by your favorite Bollywood celebrities. Crafted with the finest materials and exquisite craftsmanship, each saree is a masterpiece in itself.

⭕️ Material: Luxurious Georgette Fabric (5.5 meters)

 • Experience the elegance of Georgette in beautiful shaded colors, adding a touch of grace to your attire.

⭕️ Embroidery Work: Sequins Embellishments

 • Intricate sequins embroidery work adds a touch of glamour and sophistication, ensuring you stand out at any occasion.

⭕️ Blouse Fabric: Heavy Mono Banglori (0.80 meters, unstitched)

 • The complementary blouse piece is made from premium Banglori fabric, allowing you to customize it to your perfect fit.

🌟 Key Features:

 • Exquisite Shaded Georgette for a graceful drape.

 • Sequins Embroidery for a touch of sparkle and charm.

 • Versatile Mono Banglori Blouse for a perfect match.

 • Ideal for weddings, parties, and special occasions.

 • Available in a range of captivating shades.

🌐 Why Choose Our Bollywood Celebrity Saree Collection?

 • Crafted with precision and attention to detail.

 • Inspired by the latest trends in Bollywood fashion.

 • High-quality materials for comfort and durability.

Elevate your style quotient with our Superhit Bollywood Celebrity Sarees. Shop now and step into the spotlight with confidence and grace!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ