ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"Bollywood Bliss: Saiee Manjrekar Inspired White Organza Saree with Heavy Embroidery and Sequin Detailing"

"Bollywood Bliss: Saiee Manjrekar Inspired White Organza Saree with Heavy Embroidery and Sequin Detailing"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our exquisite Bollywood-inspired collection, featuring the stunning Saiee Manjrekar in a captivating White Color Soft Organza Saree. Elevate your style with this elegant ensemble, meticulously crafted with premium quality materials and intricate details. Here are the key features:

🌟 SAREE FABRIC: Primium Quality Heavy Soft Organza - Experience the luxurious feel and graceful drape of high-quality organza.

🌸 SAREE WORK: Heavy Embroidery Sequence Stitch Work - Immerse yourself in the allure of detailed embroidery and delicate sequence stitch work that adds a touch of opulence.

📏 SAREE LENGTH: 5.5 Mtr. - Achieve the perfect length for a graceful and flowing appearance.

👚 BLOUSE: Mono Banglory (0.80 unstitched) - Complementing the saree is a versatile unstitched blouse in Mono Banglory fabric, allowing you to customize it to your preference.

Blouse Work: All our Embroidery Sequence Stitch Work - The blouse is adorned with the same exquisite embroidery and sequence stitch work, creating a harmonious and coordinated look.

💪 Weight: 0.700gm - Lightweight yet substantial, providing comfort without compromising on style.

This Bollywood-inspired Saiee Manjrekar collection is a celebration of sophistication and tradition, making it an ideal choice for special occasions. Embrace the timeless beauty of white with our rich pallu, intricate embroidery, and sequin detailing. Make a statement with this radiant ensemble that effortlessly combines tradition and contemporary elegance.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ