ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Black Faux Georgette Sequin Lehenga Saree Set | Full Stitched| Party Wear Ensemble with Sequence Embroidery"

"Black Faux Georgette Sequin Lehenga Saree Set | Full Stitched| Party Wear Ensemble with Sequence Embroidery"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree Lehenga Size
Choli Size

Introducing our Trending Style New Fancy Party Wear Black Colour Faux Georgette Sequence Work Full Stitched Lehenga Saree and Blouse Set – a stunning ensemble that effortlessly combines tradition with contemporary elegance. Elevate your fashion statement with this captivating outfit perfect for special occasions.

Lehenga Saree Details:

 • Material: Crafted from high-quality Faux Georgette for a luxurious feel.
 • Embroidery Work: Exquisite sequence embroidery work that adds a touch of glamour.
 • Full Stitched: The lehenga saree comes fully stitched for convenience.
 • Flair: Features a full flair that adds a graceful and flowing silhouette.
 • Attached Saree: Comes with an attached saree of 2.5 meters for a seamless look.

Choli Details:

 • Material: The choli is made from premium Faux Georgette material.
 • Sequence Work: Intricate sequence work on the choli for a dazzling effect.
 • Full Stitched with Inner: The choli is fully stitched and includes an inner lining for comfort.
 • Size: Fits up to 44-XXL, ensuring a comfortable and flattering fit.
 • Sleeve Included: The blouse comes with sleeves, enhancing the overall design.

Perfect for Special Occasions:

 • Ideal for fancy parties, weddings, and special events.
 • Black color adds a timeless and sophisticated touch to your look.
 • The combination of faux georgette and sequence work exudes opulence.

Easy to Wear:

 • Hassle-free full-stitched design for a quick and effortless dressing experience.
 • Perfect for those who prefer ready-to-wear ensembles without compromising on style.
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ