ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 25

akr94glamour.com

"Black and White Checkered Sequins Saree - Georgette Elegance for Night Parties"

"Black and White Checkered Sequins Saree - Georgette Elegance for Night Parties"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our Exclusive Sequins Saree - Elegance Redefined!

🌟 Saree Fabric: Soft Georgette Fabric - 5.5 meters

 • Luxurious soft georgette material for a graceful drape

 • Black and White Checkered pattern for a timeless and chic look

🌈 Exquisite Sequins Embroidery Work:

 • Beautiful sequins detailing for a touch of glamour

 • Intricate embroidery that enhances the overall appeal

👗 Blouse:

 • Unstitched blouse piece made from high-quality Banglori fabric

 • Sequins Embroidery work to complement the saree

 • 0.80 meters - Customize it to your perfect fit

🎉 Perfect for Special Occasions:

 • Tailored in a unique weaving fabric for a distinctive touch

 • Designed for those who appreciate timeless elegance

 • Ideal for night parties and special gatherings

🌌 Panache Redefined:

 • Elevate your style with the exclusive sequins detailing

 • A perfect blend of tradition and contemporary fashion

 • Make a statement at any event with this exquisite saree

🛍️ Limited Edition:

 • Get your hands on this exclusive saree - Limited stock available

 • A must-have for fashion-forward individuals

🔥 Why Choose Our Sequins Saree?

 • Unmatched craftsmanship for a unique and stunning look

 • Versatile piece suitable for various occasions

 • Drape it with confidence and leave a lasting impression

🎁 Gift Yourself the Ultimate Elegance:

 • Treat yourself to this luxurious piece

 • An ideal gift for loved ones who appreciate fine craftsmanship

Step into the Spotlight - Order Yours Today!

Shop Now and embrace the allure of our Exclusive Sequins Saree!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ