ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 15

akr94glamour.com

"🌹 Red Chiffon Digital Prints Anarkali Suit Set | Elegant Party Wear Ensemble | Fully Stitched and Ready-to-Wear

"🌹 Red Chiffon Digital Prints Anarkali Suit Set | Elegant Party Wear Ensemble | Fully Stitched and Ready-to-Wear

નિયમિત ભાવ Rs. 3,749.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,749.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Top Blouse Size (Fully Stitched)
Palazzo Pant Size (Fully Stitched)
Color

ntroducing our stunning 🎀 RED COLOR ANARKALI SUIT SET 💃, a perfect blend of elegance and style for your special occasions. Crafted with precision and attention to detail, this attractive party wear ensemble is designed to make you stand out in the crowd.

🧵 FABRICS DETAIL 🧵

👗 Top Fabric: Chiffon Digital Prints with Full Sleeves 👗 Inner Fabric: Butter Crepe for comfort 📏 Top Length: 55 inches for a graceful look

💃 Top (Koti) Flair: 3 meters for added flair 🧶 Type: Fully Stitched for hassle-free wear

👚 Blouse: Fully Stitched and Ready to wear in XL size, with XXL margin for self-adjustment

  • 👚 Blouse Size: XL (Ready to wear) / XXL (Margin for self-adjustment)

👖 Bottom (Pant Palazzo): Chiffon Digital Prints Fully Flair (6 meters) for a chic appearance

  • 👖 Length: 42-43 inches, Stitched for convenience

  • 📐 Palazzo Pant Size: XL-42 (Fully stitched) / XXL-44 (Margin for self-size adjustment)

⚖️ Weight: 0.900 KG ⚖️, ensuring a lightweight and comfortable wear throughout your event.

✨ Elevate your style with this enchanting Anarkali Suit Set, perfect for parties and special occasions. The vibrant red color, intricate digital prints, and meticulous stitching make it a must-have in your wardrobe. Embrace the charm of this outfit and make a statement wherever you go! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ