ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 29

akr94glamour.com

🌹 "FairyTale Elegance: Sequined Threadwork Gown with Fox Georgette Dupatta" 🌟

🌹 "FairyTale Elegance: Sequined Threadwork Gown with Fox Georgette Dupatta" 🌟

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Select Color

Enchanting Fairy Gown

✨ Elevate your elegance with our enchanting fairy gown crafted to perfection:

👗 Top Wear Gown:

  • Fabric: Luxurious Foux Gorgette for a regal touch.

  • Inner: Micro fabric for utmost comfort.

  • Exquisite Work: Intricate thread work embellished with 3mm and 9mm sequins, adding a shimmering allure.

  • Sizes Available: M(38), L(40), XL(42) for the perfect fit.

🧣 Dupatta:

  • Fabric: Sumptuous Fox Georgette for a graceful drape. 

  • Stunning Embellishments: Delicate thread and sequins work, accentuated by a four-sided lace border for a mesmerizing look.

💖 Features:

  • Unmatched Quality: Crafted with premium materials for durability and luxury.

  • Versatile Elegance: Perfect for weddings, parties, or any special occasion.

  • Comfortable Fit: Ensures both style and comfort with its carefully chosen fabrics and sizes.

  • Weight: A manageable 1kg for easy wear without compromising on opulence. 

💫 Embrace timeless beauty and make a statement wherever you go with our Enchanting Fairy Gown. ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ