ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

akr94glamour.com

✨ "Ethereal Elegance: Desgine-MINAKARI Organza Linen Jacquard Saree with Swarovski Diamonds and Treadwork" ✨

✨ "Ethereal Elegance: Desgine-MINAKARI Organza Linen Jacquard Saree with Swarovski Diamonds and Treadwork" ✨

નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Desgine-MINAKARI Organza Linen Jacquard Saree

🌸❤️ Elevate your style with the timeless elegance of our Organza Linen Jacquard Saree, a perfect choice for the upcoming marriage season. 🌸❤️

👇 Product Details:

Fabric:

 • Crafted from high-quality Organza Linen Jacquard for a luxurious feel and exquisite drape.

Size:

 • Saree Length: 5.5 meters

 • Unstitched Blouse Piece: 1 meter

Pattern:

 • Intricate tread work on the saree for a graceful and detailed design.

 • Swarovski diamond work adds a touch of sparkle and sophistication.

 • Zari jacquard border enhances the overall richness of the saree.

 • Tussles in pallu for a playful and stylish finish.

Design Highlights:

 • Exudes elegance, making it a perfect choice for parties and special occasions.

 • Versatile design suitable for the marriage season and beyond.

 • Unleash your inner beauty with the timeless combination of tread work and Swarovski diamonds.

Size Information:

 • Saree: One-size-fits-all, 5.5 meters in length.

 • Blouse: Unstitched, 1 meter fabric for customization according to your style.

Why Choose Desgine-MINAKARI Saree?

 • Exceptional craftsmanship and attention to detail.

 • Premium quality fabric for comfort and durability.

 • A perfect blend of tradition and contemporary style.

🌟 Bring out the Diva in You! 🌟

Add the Desgine-MINAKARI Organza Linen Jacquard Saree to your collection and make a statement at every celebration. Embrace the beauty of tread work, Swarovski diamonds, and zari jacquard – the perfect fusion of tradition and modernity. Order now and step into elegance! 🛍️✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ